2021-2022 Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hakkında Duyuru

“Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi” olmak isteyen öğrencilerimiz, aday olmak için 18 Kasım 2021 saat 16.00’ya kadar Adalet Meslek Yüksekokulu Sekreteri Fatma Aslım Katırcı’ya dilekçe ile yazılı olarak başvurabilirler. İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.   

Başvuru Şartları;
MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,şartları aranır.