Adalet Meslek Yüksekokulu

Amfide ders dinleyen öğrencilerİstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2011 yılında T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yapılanması içinde yerini almış ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Adalet Meslek Yüksekokulu'nun amacı; öğrencilerine çağın ihtiyaçlarına uygun en üst düzeyde eğitim vermektir. Bu amaca ulaşmak için Meslek Yüksekokulu'nda büyük önder Atatürk’ün çağdaş batı uygarlığına ulaşma gereği doğrultusunda; temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlükleri, parlamenter demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal haklar ile bütün bu değerleri kucaklayan hukuk devleti ilke ve düşüncesi çağcıl eğitim anlayışının esaslarını göstermektedir.

İKÜ’de Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öncelikle Türkiye’nin en büyük öğretim üyesi kadrosuna sahip İKÜ Hukuk Fakültesi’nin deneyimli öğretim üyeleri tarafından öğretim görürler. Hukuk Fakültesi ile aynı yerleşke ve bina içerisinde bulunmaları sebebiyle Hukuk Fakültesi’nin birçok olanağından ve hem ulusal hem de uluslararası olarak düzenlenen sempozyumlar, konferanslar gibi çeşitli etkinliklerinden faydalanma imkanına sahiptirler. Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sahip olmaları gereken temel bilgi ve becerileri en iyi şekilde kazanabilmeleri için alanında uzman öğretim üyelerinden klavye ve bilgisayar dersi gibi dersler almanın yanı sıra, değerli Hakim ve Savcılarımızdan da eğitim almaktadırlar. Diğer yandan alanında tecrübeli Noterlerden ve Polis Teşkilatı görevlilerinden de uygulamalı dersler alma imkanına sahiptirler. Gerek zorunlu dersler gerekse seçimlik dersler öğrencilerin mesleklerinde en ideal seviyeye ulaşmaları için tasarlanmıştır.

Öğrencilerin adli teşkilatı yerinde görmeleri ve mesleki gözlem yapabilmeleri amacıyla Adli teşkilat içerisindeki çeşitli birimlere ziyaretler yapılmakta, alanında uzman ve tecrübeli öğretim üyeleri, Hakimler ve Savcıların eğitim verdiği Sertifika Programları düzenlenmektedir. Diğer yandan öğrencilerin hem adli teşkilat içerisinde hem de özel sektörde ve hukuk bürolarında staj yapma olanağı sağlanmaktadır.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 05/10/2018 - 17:39