İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kuruluşu

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’nün 30.05.2011 tarih ve B.30.2İKÜ.0.00.00.01/693 sayılı yazısı ile Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu teklif edilmiş, teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/06/2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, uygun görülmüştür. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde öğrenci alarak eğitime başlanmıştır.


Son Güncelleme Tarihi: Pa, 11/04/2018 - 18:23