İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Yönetimi

İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeleri
Müdür Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Profesör Üye Prof.Dr. Turhan Esener
Profesör Üye Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu
Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç Özelçi
Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İdris Güzel 
Raportör Sakine Nilüfer Bilgin
Prof.Dr.Durmuş TEZCAN Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr.Öğr.Üyesi Sakine Nilüfer BİLGİN Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi İdris GÜZEL Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Gülendam Sadi ZEVZİR Öğretim Görevlisi
Arş.Gör.Derya ALTINOK VILLEMIN Araştırma Görevlisi
Fatma Aslım KATIRCI Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sekreterliği