İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Misyon, Vizyon ve Değerleri

ADALET MYO MİSYONU:
İstanbul Kültür Üniversite’sinin vizyonu olan, “Yükseköğretimin ulusal, evrensel değer ve kurallarına bağlı kalarak, yatay ve dikey çevremizle bütünleşme ve ilişkilerimizi fayda tabanında geliştirerek, öğrencilerimize, iş yaşamına ve tüm çevremize güvenilir, etkili ve yararlı uygulamalar sunmak ve bu amaçla gerekli bilginin üretilmesini sağlamaktır.” İlkesinden hareketle, Adalet Meslek Yüksek Okulu; öğrencilerine  çağın ihtiyaçlarına uygun en üst düzeyde eğitim vermek,  İKÜ Hukuk Fakültesi’nin deneyimli öğretim üyelerinden aldıkları hukuk derslerinin yanında uzman öğretim görevlileri olan hâkim, savcı, noter ve Polis Teşkilatı görevlilerinden de uygulamalı dersler alarak uygulamayı bilen, donanımlı, mesleklerinde en ideal seviyeye  ulaşmış olarak iş hayatına atılmak.  
 
ADALET MYO VİZYONU:
Üniversitemizin vizyonu olan, “Üniversitemizin özgün ve nitelikli uygulamaları ile toplumsal bütünleşmesini çağdaş medeniyet seviyesine taşımaktır.” Anlayışına bağlı kalarak Adalet Meslek Yüksek Okulu; temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlükleri, parlamenter demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü, sosyal haklar gibi temel ilkeleri benimsemiş, toplumla bütünlük içerisinde hukuk devleti ilke ve düşüncesi ile çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda ve bu çerçevede saygılı, adil, nitelikli, alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

DEĞERLERİ:

 • Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
 • İnsan odaklı olmak,
 • Çevre duyarlılığına sahip olmak,
 • Evrensel bilgi, bilimsel düşünce, etik, ortak akıl ve katılımcı yönetim ilkelerine bağlılık, 
 • Yenilikçi, yaratıcı, paylaşımcı, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilme bilincine sahip olmak,
 • Milli, manevi ve toplumsal değerleri benimseyerek içselleştirmek.
 • Araştırma, geliştirme, teknoloji ve bilgi üretimi, 


ADALET MYO HEDEF VE PROGRAMLARI:
Çalışma Alanı    : En üst düzeyde eğitim sağlamak ve öğrencilerin iş hayatına hazırlanması
Hedef        : Öğrencilerimizin donanımlı olmalarını ve mesleklerinde en ideal seviyeye ulaşmalarını sağlamak.

HEDEF PROGRAMI:

 1. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim ve değişimleri takip etmek ve bilgi sahibi olmak bakımından her ay konusunda uzman bir kişinin konferans vermesi sağlamak, 
 2. Uygulama derslerinden olan Klavye Kullanımı dersinin verimini ve derse olan ilgiyi arttırmak için Dünya Klavye Şampiyonasına öğrenci göndermek ve dereceye giren öğrencileri onurlandırmak adına sertifika töreni düzenlemek. 
 3. Bölüme ait derslerden; Noterlik Hukuku Bilgisi, Kriminoloji ve kriminalistik, Polis ve Özel Güvenlik Hukuku Bilgisi, Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi gibi dersler için adliyeye, notere, adli tıpa, Emniyet müdürlüğüne ve cezaevi infaz kurumlarına ziyaretler düzenleyerek öğrencilerin gelecekteki çalışma alanlarını tanımalarını sağlamak.


Amaçlanan Etkinlikler Listesi :

 1. Kariyer Planlama Günleri düzenlemek
 2. Mezun olduktan sonra çalışılabilecek alanların keşfini sağlamak
 3. Konferans , Panel vb., uygulamalar,

Program: Her akademik dönem başlamadan önce etkinlik planlamasını yapmak ve her akademik dönem sonrasında değerlendirme raporu düzenlemek. Hedeflenen programların gerçekleştirilme ve yararlılık düzeylerini beyan etmek. Alınacak tedbirleri ve yeni programı beyan etmek.


Son Güncelleme Tarihi: Pa, 11/04/2018 - 18:35