Teknik Sorunlar Nedeniyle Final Sınavını Gerçekleştiremeyen Öğrencilere Tanınacak Mazeret Sınavı Hakkında Önemli Duyuru

TEKNİK SORUNLAR nedeniyle öğrenci tarafından gerçekleştirilemeyen final sınavına ilişkin  mazeret isteminin, dersin öğretim üyesine değil Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletilmesi. 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, YÖK’ün Kararı ile, yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim programına geçilmesine ve devamında sınavların da aynı yöntemle yapılmasına karar verilmiştir.

İKÜ Adalet MYO Medeni Hukuk Bilgisi II (Tek-Çift) 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı Duyurusu

Değerli öğrenciler,
Medeni Hukuk Bilgisi II (TEK-ÇİFT) Final Sınavı, Adalet MYO tarafından ilan edilen sınav programında belirtilen 02 Haziran 2020 saat 12:00’de başlayacak ve 35 dakika sürecektir.

Benimsenen kurallar ışığında sınav esasları aşağıdaki gibidir: