2020-2021 Bahar Yarıyılı Azami Öğretim Sınavı Dolan Öğrenciler İçin Sınav Hakkında

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu azami eğitim süresi dolan öğrenciler için 2020-2021 Bahar Yarıyılı sınav tarihi 9-10 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir. Sınav uzaktan öğretim sistemimiz CATs üzerinden yapılacaktır.

09.06.2021 Azami Süre Sınav Günü
AMY1001 Temel Hukuk Bilgisi I 09:00
AMY1002 Anayasa Hukuku Bilgisi 10:00
AMY1003 Medeni Hukuk Bilgisi I 11:00
AMY1004 Ceza Hukuku Bilgisi I 13:00
AMY1005 Klavye Kullanımı I 14:00
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 15:00
TR1001 Türk Dili I 16:00
YDI1001 Yabancı Dil I 17:00
AMY0226 UYAP Uygulamaları ve Adli Yazışma 18:00
AMU0209 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi 19:00
10.06.2021 Azami Süre Sınav Günü
AMY2001 Temel Hukuk Bilgisi 2 09:00
AMY2002 Medeni Hukuk Bilgisi II 10:00
AMY2003 Ceza Hukuku Bilgisi II 11:00
AMY2005 Klavye Kullanımı 2 13:00
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 14:00
TR2001 Türk Dili 2 15:00
YDI2001 Yabancı Dil 2 16:00
AMY0212 Avukatlık Hukuku Bilgisi 17:00
AMY0213 Tebligat Hukuku Bilgisi 18:00
AMY0210 Noterlik Hukuku Bilgisi 19:00