2020-2021 Bahar Dönemi Ders Seçimleri için Bilgilendirme

1.    1. Sınıf öğrencilerimizin alması gereken zorunlu dersler :

2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AMY2001 Temel Hukuk Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY2002 Medeni Hukuk Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY2003 Ceza Hukuku Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY2005 Klavye Kullanımı II Z 0/4/0 5
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
YDI2001 *Yabancı Dil II Z 2/0/0 3

2.    Yukarıda saydığımız zorunlu dersler dışında 1. Sınıf öğrencilerimiz 3 seçimlik alan dersi seçilmelidir. Bu 2 der şu dersler arasından seçilebilir: 

BİL2001 Bilgisayar Giriş II SA 4/0/0 4
AMY0226 UYAP Uygulamaları ve Adli Yazışma SA 0/2/0 3
AMY0216 Kriminalistik (İzbilim) SA 2/0/0 3
AMY0209 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0238 Siyaset Bilimi SA 2/0/0 3

3.    Muafiyet dosyası sunan ve işlemleri yapılmış olan öğrencilerimiz muaf oldukları AKTS oranında üst dönemden zorunlu veya seçimlik ders alabilirler. 

Ders seçimi konusunda problem yaşadığınızda akademik danışmanlarınıza ve bölüm sekreterliğine e- mail veya telefon ile ulaşabilirsiniz. 

Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin         n.bilgin@iku.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İdris Güzel             i.guzel@iku.edu.tr
Öğr. Gör. Gülendam Sadi Zevzir         g.zevzir@iku.edu.tr
Arş. Gör. Derya Altınok Villemin         d.villemin@iku.edu.tr
AMYO Özel Kalemi Fatma Aslım Katırcı    f.haslamacioglu@iku.edu.tr
Telefon numarası (0212) 498 45 15